+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Albanski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za albanski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za albanski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na albanskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa albanskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na albanski jezik
Prevod sa albanskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na albanski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija albanskog jezika

Albanski jezik je indoevropski jezik, koji sam predstavlja jednu granu ove porodice jezika. Tokom istorije, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika: latinskog, slovenskih jezika, turskog, starogrčkog, italijanskog i drugih jezika. Albanski jezik je u dalekoj vezi sa slovenskim i baltičkim jezicima, a smatra se da je u bliskoj vezi sa izumrlim ilirskim jezikom.

 

Albanskim jezikom govori više od 7,5 miliona ljudi koji u Albaniji, Kosovu, Makedoniji, Srbiji , Crnoj Gori i nekim drugim evropskim državama (Italija, Grčka, Njemačka).

 

Albanski jezik ima 2 dijalekta: gege, severno od reke Škumbin, i toske južno. Toske dijalekt je zvanični jezik Albanije. Albanski ima mnoge zajedničke osobine sa drugim jezicima Balkana.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt