+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Bugarski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za bugarski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za bugarski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na bugarskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa bugarskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na bugarski jezik
Prevod sa bugarskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na bugarski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija bugarskog jezika

Bugarski jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji procenjuje se na oko 6.8 miliona čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, a postoje I manje grupe u Grčkoj, Rumuniji, Turskoj, Ukrajini I Srbiji.

Bugari su sa hrišćanstvom primili staroslovenski kao književni jezik koji se kasnije razvijao kao srednjobugarski (bugarska redakcija), da bi u doba nacionalnog preporoda (XVIII do XIX vek) formirao savremeni bugarski jezik na narodnoj osnovici.

Pismo je ćirilično, a pravopis praktično etimološki. Reforma jezika je završena nakon II svetskog rata.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt