+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Slovački jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za slovački jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za slovački jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na slovačkom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa slovačkog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na slovački jezik
Prevod sa slovačkog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na slovački jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija slovačkog jezika

Slovački jezik pripada zapadnoslovenskoj grupi jezika. Slovački jezik se, kao skupina dijalekata, izdvojio iz kasnoga praslavenskoga još u 10. veku, ali je kao standardni jezik uspostavljen tek polovinom 19. veka.

Prvi pokušaji uvođenja slovačkoga književnog jezika zabeleženi su u 18. veku. Na istoku Slovačke pokušali su to kalvinisti, a na zapadu Anton Bernolák. Međutim, tek je Ľudovítu Štúru u četrdesetim godinama 19. veka uspelo uspostaviti književni jezik utemeljen na srednjoslovačkim dijalektima.

Prvi je pravopis “Pravidlá slovenského pravopisu” štampan 1931 godine. Za vreme Slovačke države, između 1939. i 1945., mnogi su čehizmi, koji su bili brojni kao i germanizmi i hungarizmi, zamenjeni domaćim rečima. Slovačko je pismo latinica obogaćena nekolicinom dijakritičkih znakova i dvoslova koji označuju jedan glas.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt