+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Turski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za turski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za turski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na turskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa turskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na turski jezik
Prevod sa ukrajinskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na turski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija turskog jezika

Turski jezik je turkijski jezik kojim se govori u Turskoj, Kipru, Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji i drugim zemaljama bivšeg Osmanskog carstva.
Do 1928. godine, turski jezik je pisan modifikovanom verzijom arapskog pisma. Od 1928. koristi se latinski alfabet od 29 slova, od čega je čak 8 samoglasnika. Turski upravo velikom broju samoglasnika može da zahvali za izuzetnu melodičnost.

Verovali ili ne: „Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano“ se ne odnosi samo na srpski već i na turski jezik. Svako slovo predstavlja jedan glas.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt