+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Arapski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za arapski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za arapski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na arapskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa arapskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na arapski jezik
Prevod sa arapskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na arapski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija arapskog jezika

Arapski jezik pripada semitskoj grupi jezika zajedno sa aramejskim, hebrejskim, ugaritskim i feničanskim jezikom. Arapskim jezikom se govori od 6. veka nove ere, kada se uspostavljanjem islama na teritoriji Arabijskog poluostrva, sprovela njegova standardizacija.

 

Danas je to jedini zvanični oblik, koji se koristi u pisanju zvaničnih dokumenata i u formalnim prilikama poput nastavnih predavanja ili emisija vesti i on je jedini pisani oblik arapskog jezika koji se nije menjao od 7. veka nove ere, od kada je njime zapisana sveta knjiga islama, Kuran.

 

Standardni arapski jezik je konzervativniji i očuvaniji oblik od ostalih varijeteta koji se koriste u govornoj komunikaciji, te je jezička raslojenost – diglosija izuzetno rasprostranjena u arapskom govornom području.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt