+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Holandski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za holandski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za holandski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na holandskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa holandskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na holandski jezik
Prevod sa holandskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na holandski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija holandskog jezika

Holandski ili nizozemski jezik ubraja se kao nemački jezik u germansku granu indoeuropskih jezika. Nizozemski jezik se većinom koristi u Nizozemskoj, Belgiji te nekim bivšim i sadašnjim nizozemskim kolonijama. Varijanta nizozemskog koja se koristi u Belgiji ponekad se naziva flamanskim jezikom.

Nizozemski jezik je jedan od zapadnogermanskih jezika. Nastao je iz donjofranačkog (jedne od grana donjonemačkog) i drugih narječja donjonemačkoga jezika, te se dalje razvijao u “nižim zemljama Franačke”. Govornici donjonemačkih (sjevernonemačkih) narečja i oni koji ih razumeju, u pravilu su sposobni razumeti i nizozemski. Nizozemski jezik stoga se s pravom može opisati kao strani jezik kojeg germanofoni najlakše mogu naučiti.

Često i sami Nizozemci nizozemski jezik nazivaju holandskim, premda je holandsko narečje zapravo tek jedna veća skupina dijalekata nizozemskoga. Nizozemski jezik je maternji jezik oko 23 miliona ljudi u svetu.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt