+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Makedonski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za makedonski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za makedonski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na makedonskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa makedonskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na makedonski jezik
Prevod sa makedonskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na makedonski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija makedonskog jezika

Makedonski jezik jedan je od slavenskih jezika i službeni jezik Severne Makedonije još od 1945 godine. Makedonski jezik kao maternji jezik govori oko 2 miliona ljudi.

Makedonsko pismo je ćirilica. Makedonska ćirilica je službeno pismo na teritoriji Severne Makedonije. Sastoji se od 31 slova.
Makedonsko pismo je sastavljeno temeljeći se na pismima koja su sastavili Krsto Petkov Misirkov i Vuk Karadžić.

Velik broj reči makedonskog jezika je istovetan sa rečima drugih slavenskih naroda. Makedonski jezik se oformio kao književni jezik tek u vremenu 1944.-1945. godine

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt