+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Rumunski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za rumunski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za rumunski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na rumunskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa rumunskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na rumunski jezik
Prevod sa rumunskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na rumunski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija rumunskog jezika

Rumunski ili rumunjski jezik (točnije, dačkorumunjski) najrašireniji je i, po broju govornika, najsnažniji iz grane istočnoromanskih jezika. Materinji je jezik za oko 25 milijuna ljudi, a ima status službenog jezika u Rumunjskoj, Moldaviji (gdje se zove “moldavski jezik”) i Autonomnoj Pokrajini Vojvodini (uz srpski, hrvatski, mađarski, slovački i rusinski).

Rumunjski je romanski jezik i pripada italskoj grani indoeuropskih jezika zajedno s talijanskim, francuskim, španjolskim i portugalskim jezikom. Međutim, rumunjskom najbliži su drugi balkanski romanski jezici poput aromunskog, meglenskog i istrorumunjskog jezika.

Rumunjski se govori uglavnom u Rumunjskoj, Moldaviji, Ukrajini, Mađarskoj, Srbiji i Bugarskoj. Međutim, govornika rumunjskog jezika (uglavnom zbog velike emigracije nakon 2. svjetskog rata) ima i u državama kao što su Kanada, SAD, Njemačka, Izrael, Australija i Novi Zeland.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt