+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Bosanski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za bosanski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za bosanski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na bosanskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa bosanskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na bosanski jezik
Prevod sa bosanskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na bosanski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija Bosanskog Jezika

Bosanski jezik je južnoslavenski jezik zasnovan na štokavskom narečju.

Bosanski jezik spada u vrstu tonskih jezika koji se u lingvistici nazivaju jezici s tonskim akcentom. Karakteristično je postojanje dva tona – silazni i uzlazni ton i dva vokala – kratak i dug vokal. Jednosložne reči mogu imati samo silazni ton, mada im vokal može biti i kratak i dug.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt