+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Španski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za španski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za španski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na španskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa španskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na španski jezik
Prevod sa španskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na španski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija španskog jezika

Španski jezik spada u skupinu indoueropskih romanskih jezika, užu podskupinu kastiljskih jezika. Naziva se takođe i kastiljski (španj. Castellano), posebno u Južnoj Americi i u dvojezičnim zonama u Španskoj čije ime duguje svom poreklu lingvističke raznolikosti španjolske regije Kastilje.

 

Kao i svi drugi veći evropski jezici i španski je policentrični jezik čije mnogobrojne nacionalne varijante se govore u dvadesetak zemalja. Takav kakvog ga poznajemo danas, mešavina je jezika, nastala kroz vekove, pod uticajem osvajača: Rimljana, Gota i Arapa.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt