+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Kineski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za kineski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za kineski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na kineskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa kineskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na kineski jezik
Prevod sa kineskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na kineski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija kineskog jezika

Kineski jezik se svrstava u grupu sino-tibetanskih jezika, za koje se smatra da potiču iz jednog jezika, proto-sino-tibetanskog.

Za kineski jezik se često govori kako predstavlja jedan jezik, iako regionalne varijacije između različitih dijalekata često svojim opsegom odgovaraju razlikama među posebnim romanskim jezicima.

Računa se da jedna petina svetskog stanovništva govori kineski jezik u jednoj od njegovih formi. Kineski jezik u svojoj standardnoj mandarinskoj formi predstavlja službeni jezik NR Kine, Tajvana, Hong Konga, Macaua, te jedan od službenih jezika u Singapuru i Ujedinjenim narodima.

U ostatku sveta, zbog dominacije dijaspore iz južnih dijelova Kine, najčešći oblik kineskog jezika je kantonski dijalekt, iako se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje mandarinski i drugi oblici min dijalekata.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt