+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Slovenački jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za slovenački jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za slovenački jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na slovenačkom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa slovenačkog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na slovenački jezik
Prevod sa slovenačkog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na slovenački jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija slovenačkog jezika

Slovenački jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika. Ovaj jezik govori oko 2 i po miliona ljudi od kojih većina živi u Sloveniji. Značajni broj govornika slovenačkog jezika živi u Italiji i Austirji. Slovenački je jedan od 24 radna jezika Evropske unije. Na osnovu istraživanja nekih lingvista, postoji 46 različitih dijalekata slovenačkog jezika.

Slovenački jezik isto tako poznat i pod nazivom slovenski jezik, je maternji jezik oko 2.000.000 Slovenaca u Republici Sloveniji, gde je službeni jezik, te pripadnika slovenske manjine u Austriji (oko 60 000 u Koruškoj i Štajerskoj), Italiji (oko 100 000 u Beneškoj Sloveniji, Reziji, Trstu i Gorici), Hrvatskoj (11800-13100) i Mađarskoj (2 700).

Broj slovenskih emigranata u Americi, Zapadnoj Europi i Australiji procenjuje se na oko 400.000.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt