+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Japanski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za japanski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za japanski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na japanskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa japanskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na japanski jezik
Prevod sa japanskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na japanski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija japanskog jezika

Japanski jezik (日本語, nihongo) je službeni jezik Japana, a osim toga se govori i u dijelovima Kine, Koreje i Filipina koji su dugo bili pod japanskom vlašću, i raznim Pacifičkim ostrvima, te područjima gdje živi puno japanskih emigranata. Japanski emigranti takođe žive u Perui, Argentini, Australiji i Kanadi (posebno u Vankuveru gde je 1,4% populacije japanskog porekla).
Naziv jezika je nastao je od sledećih reči:

• 日 (ni, niči) – dan, sunce
• 本 (hon) – izvor, izvori; knjiga, knjige
• 語 (go) – reč, jezik, govor

Reč nihon (日本) znači Japan, a nihongo (日本語) u bukvalnom smislu jezik Japana.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt