+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Mađarski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za mađarski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za mađarski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na mađarskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa mađarskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na mađarski jezik
Prevod sa mađarskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na mađarski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija mađarskog jezika

Маđarski jezik је jezik koji pripada ugarskoj podgrupi ugro-finskih jezika koji su deo uralskih jezika. Jedini slični jezici su hantijski I mansijski.

Mađarskim jezikom, kao maternjim, koristi se oko 14,5 miliona ljudi od kojih većina žive na teritoriji Republike Mađarske, dok ostali žive u zemljama koje su pripadale Kraljevini Mađarskoj pre Trijanona.

Mađari kao manjinski narod, pa time i mađarski jezik, prisutni su u Rumuniji, Slovačkoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji i Srbiji. U Vojvodini se mađarski jezik nalazi u službenoj upotrebi, te je njegovo poznavanje, u određenim delatnostima, izuzetno značajno.

Po mišljenju mnogih lingvista, mađarski jezik ubraja se u grupu jezika koji su teški za savladavanje, pre svega zbog izuzetno bogatog fonda reči, brojnih sinonima i komplikovane gramatike.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt