+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Crnogorski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za crnogorski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za crnogorski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na crnogorskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa crnogorskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na crnogorski jezik
Prevod sa crnogorskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na crnogorski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija crnogorskog jezika

Crnogorski jezik je endonimski, odnosno autonimski nazik za jezik etničkih Crnogoraca. Stvrtava se u grupu južnoslavenskih jezika.

Počevši od 2007. godine, crnogorski jezik ima status službenog jezika u Crnoj Gori. Međunarodno je priznat 2017. godine.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt