+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Latinski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za latinski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za latinski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na latinskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa latinskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na latinski jezik
Prevod sa latinskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na latinski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija latinskog jezika

Latinski jezik je indoevropski jezik koji pripada kentum grupi. Njime su govorili Latini, italsko pleme koje je živelo u pokrajini Latium.
Latinski narodne poslovice i izreke:

Alea iacta est! – Kocka je bačena! – Gaj Julije Cezar

Amicus animae dimidium – Prijatelj je polovina duše.

Cogito, ergo sum – Mislim, dakle postojim.

Clavus clavo extruditur. – Klin se klinom izbija.

Clara pacta, boni amici – Čist račun, duga ljubav.

Historia magistra vitae est – Istorija je učiteljica života.

Homo homini lupus est. – Čovek je čoveku vuk.

Mens sana in corpore sano – U zdravom telu zdrav duh.

Non scholae, sed vitae discimus – Ne za školu, već za život učimo.

Veni, vidi, vici – Dođoh, videh, pobedih – Gaj Julije Cezar

Tu quoque, Brute, mi fili? – Zar i ti, sine Brute?

Repetitio mater studiorum est – Ponavljanje je majka znanja.

Unusquisque suae fortunae faber est – Svako je kovač svoje sreće.

Scio nihil scio. – Znam da ništa ne znam.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt