+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Švedski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za švedski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za švedski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na švedskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa švedskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na švedski jezik
Prevod sa švedskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na švedski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija švedskog jezika

Švedski jezik spada u grupu germanskih jezika, odnosno u podgrupu severnogermanskih jezika. Zvaničan je jezik u Švedskoj, Finskoj I u Evropskoj uniji.

Švedski jezik jedan оd potoma staronordijskog jezika. Nekada se srednjovekovni švedski naziva runski švedski, jer je pisan runksim pismom.

Savremeni švedski jezik je stvoren kada je kralj Gustav Vasa naredio da se Biblija prevede na švedski jezik. Novi zavet je preveden 1526 godine, a cela Biblija 1541 godine. Ovaj prevod se obično naziva Biblija Gustafa Vase.

U 20. Veku je došlo do formalne strandardizacije švedskog jezika, kao I do manjih jezičkih promena. Već od XVI veka počinju da se javljaju poddijalekti švedskog jezika. Trenutno se izdvajaju dve vrste dijalekata u švedskom jeziku: u Švedskoj I u Finskoj.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt