+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Ukrajinski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za ukrajinski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za ukrajinski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na ukrajinskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa ukrajinskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na ukrajinski jezik
Prevod sa ukrajinskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na ukrajinski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija ukrajinskog jezika

Ukrajinski jezik kao i ruski i bjeloruski, vodi poreklo od staroruskog jezika, imao je kao književni jezik dve faze razvoja: od 14. do sredine 18. veka trajao je period staroukrajinskog jezika, a od 18. veka počinje stvaranje savremenog ukrajinskog književnog jezika.

Na specifičnosti uobličavanja ukrajinskog kao posebnog istočnoslovenskog književnog jezika presudno su uticale istorijske okolnosti u kojima su se od 12. do 18. veka nalazili govorni predstavnici istočnoslovenskih dijalekata, na osnovu kojih se formirao prvo staroukrajinski, a zatim i savremeni ukrajinski jezik.

U 12. i početkom 13. veka Kijevska Rusija kao država postaje sve slabija, a pojedine kneževine u njenom sastavu sve samostalnije. Zatim dolazi do tatarsko-mongolske najezde (od 13. do 15. vijeka), dok zapadni i jugozapadni delovi zemlje potpadaju pod vlast Litvanije, Poljske i Ugarske.

To je vodilo postepenoj etničkoj i jezičkoj diferencijaciji Istočnih Slovena, koji su do tada bili u tom pogledu uglavnom jedinstveni, uz izvesne dijalekatske razlike. Iz tih razlika razvijaju se maloruski (danas – ukrajinski) dijalekti: jugoistočni, jugozapadni i severni, čije su crte u različitom obimu prisutne u staroukrajinskom jeziku.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt