+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Ruski jezik

Na raspolaganju smo Vam za:

Prevod sa overom sudskog tumača za ruski jezik
Prisustvo sudskog prevodioca za ruski jezik (izlazak na teren)
Lektura i korektura teksta koji je na ruskom jeziku
Konsekutivni i simultani prevod
Prevod sa ruskog na srpski jezik
Prevod sa srpskog na ruski jezik
Prevod sa ruskog na drugi strani jezik
Prevod sa drugog stranog jezika na ruski jezik
U prevodilačkoj agenciji Korak do prevoda angažovani su prevodioci, sudski tumači i lektori sa višegodišnjim iskustvom koji kroz
profesionalan pristup radu uvek ulažu dodatni trud da opravdaju ukazano poverenje, jer Vaše poverenje uvek nam je na prvom mestu.

Istorija ruskog jezika

Ruski jezik se ubraja u grupu slavenskih jezika i u širokoj je upotrebi na teritoriji Evroazije. Ruski je najviše korišćen maternji jezik na teritoriji Evrope, a pored Rusije koristi se i u većini zemalja bivšeg SSSR-a.

 

Prema podacima Kembridžove enciklopedije jezika, ruski kao prvi ili drugi jezik govori preko 455 miliona ljudi. Prema podacima časopisa „Language Monthly“ оko 285 miliona ljudi u svetu govori ruski jezik, što ga čini 4. jezikom po rasprostranjenosti.

 

Ruski jezik je jedan od 6 zvaničnih jezika UN. Godine 1999. proglašen је za četvrti najuticajniji jezik na svetu.

Kontaktirajte Nas

Sa overom sudskog tumača


Kontakt