+381 (0)63 24 91 81 office@korakdoprevoda.rs Terazije 5, VII sprat, Beograd

Newsletter November 2016

Zašto treba da angažujete prevodilačku agenciju?

Prevodilačka oblast je minsko polje po kome se treba oprezno kretati. Obezbeđivanje kvalitetnog prevoda, koji će verno i elokventno preneti značenje izvornog teksta je komplikovan zadatak, posebno kada su u pitanju projekti koji obuhvataju više jezika.

Prva prednost korišćenja usluga profesionalne prevodilačke agencije, umesto angažovanja samostalnog prevodioca, je veća mogućnost obezbeđivanja kvalitetnog proizvoda.

Realnost prevodilačkog biznisa je da na svakih 9 prosečnih prevodilaca ide jedan veoma dobar prevodilac, dok je zaista izuzetnog prevodioca veoma teško naći.

Svaka ugledna prevodilačka agencija prošla je dug i trnovit put da oformi pouzdan tim prevodilaca za različite jezike, koji u nekim slučajevima godinama sarađuju sa tom agencijom. Sposobnost ovih prevodilaca da isporuče kvalitetan prevod i da bez izuzetka poštuju kritične rokove klijenta je potvrđena kroz dugoročnu saradnju.

Uvereni ste da ste pronašli kvalitetnog prevodioca, ali da li ste sigurni da će on isporučiti prevod na vreme?

Prevodioci nisu roboti – oni su ljudi, sa ljudskim manama i sklonostima. Neki prevodioci su sposobni da isporuče kvalitetan prevod, ali se ne možete pouzdati da će uvek isporučiti prevod na vreme.

Menadžeri projekata poznaju svoje resurse. Oni znaju koliko su prevodioci pouzdani, koji od njih su skloni da podlegnu stresu i nisu pouzdani kada su preopterećeni poslom i koji su toliko skloni da probiju rok da se za njih mora kreirati fiktivan rok kako bi bila osigurana blagovremena isporuka. Prevodiocima i prevodilačkim projektima treba “upravljati” i ovo je dodata vrednost koju dobijate kada sarađujete sa profesionalnom prevodilačkom agencijom.

Zamislite da imate važan projekat, koji se prevodi na sedam različitih jezika. Ne samo da treba da budete sigurni da ste pronašli kvalitetnog prevodioca za svaki jezik, već treba i da se nadate da će svih sedam prevodilaca ispručiti svoje prevode na vreme. Verovatnoća da postignete oba cilja koristeći neisprobane prevodioce sa kojima sarađujete prvi put je veoma mala.

Da li radite sa izvornim fajlovima u programima kao što su Adobe InDesign, Frame Maker, Illustrator ili QuarkXpress?

Malo je prevodilaca koji su u mogućnosti da rade direktno sa fajlovima iz ovih DTP programa, jer ih malo zapravo i poseduje programe. Mnoge prevodilačke agencije su investirale ozbiljan novac u ove softvere, ali i u softvere koji su potrebni za izvoz teksta u fajlove iz ovih programa na način koji omogućava prevodiocu da radi u njima iako sam ne poseduje programe.

Takođe, većina klijenta ne želi samo prevod već kompletnu uslugu tj. da isporučen prevod bude potpuno spreman za štampu. Mnoge prevodilačke agencije koriste usluge stručnjaka za višejezičnu pripremu za štampu.

Prevodilačke agencije su prečica za rešavanje višejezičnih projekata.

Jednim pozivom ili e-mailom, projekat koji obuhvata više jezika biće završen na jednom mestu. Angažovanje samostalnih prevodilaca zahteva od klijenta da se bavi različitim osobama, što može oduzeti mnogo vremena i biti veoma problematično.

Upravljanje prevodilačkim projekatima je veština koja zahteva različita znanja i menadžeri projekata su više od jezičkih stručnjaka. Oni su stručnjaci za kontrolisanje projekata, koje za cilj ima obezbeđivanje kvalitetnog krajnjeg rezultata. Ovo uključuje iskustvo u oblastima kao što su proces rada, provera kvaliteta, tehnička podrška i softveri. Menadžeri projekata u prevodilačkim agencijama kontrolišu i projekte i prevodioce i time obezbeđuju neverovatnu dodatu vrednost svojim klijentima.

Next

Kontakt